๏ ตัวอย่างการเขียนแบบเสาเอ็นและทับหลังค.ส.ล

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา
เขียนแบบและออกแบบโดย :สถาปนิกสำเภาโฮมดีไซน์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ออกแบบและคำนวนโครงสร้างบ้านโดย : วิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพ
มาตรฐานการเขียนแบบเสาเอ็นค.ส.ล ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ใส่ใจและพิถีพิถันในรายละเอียดและให้ความสำคัญอย่างมาก ในแปลนบ้านทุกแบบเราได้ระบุตำแหน่งของเสาเอ็นค.ส.ล.ลงไปในแบบบ้านด้วย เพื่อให้การก่อสร้างได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และมีปัญหาน้อยที่สุด
การก่อสร้างเนื่องจากในแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ได้กำหนดตำแหน่งของเสาเอ็นไว้แล้ว การก่อสร้างก็ถือปฏิบัติและดำเนินการก่อสร้างไปด้วย
การเขียนแบบบ้านและเขียนแบบก่อสร้างของสำเภาโฮมดีไซน์ เราจะใส่ใจในรายละเอียดให้ข้อบกพร่องในการทำงานและข้อบกพร่องในการก่อสร้างให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด
มาตรฐานการเขียนแบบทับหลังค.ส.ล ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ใส่ใจและพิถีพิถันในรายละเอียดและให้ความสำคัญอย่างมาก ในแปลนบ้านทุกแบบเราได้ระบุตำแหน่งของทับหลังค.ส.ล.ลงไปในแบบบ้านด้วย เพื่อให้การก่อสร้างได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และมีปัญหาน้อยที่สุด
ในการก่อสร้างได้ดำเนินการเททับหลังค.ส.ล. ตามรายละเอียดแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ที่ใส่ใจในรายละเอียด และระบุไว้ในแบบบ้าน
การก่อสร้างเนื่องจากในแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ได้กำหนดตำแหน่งของทับหลังค.ส.ล.ไว้แล้ว การก่อสร้างก็ถือปฏิบัติและดำเนินการก่อสร้างไปด้วย


เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction 

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา
เขียนแบบและออกแบบโดย :สถาปนิกสำเภาโฮมดีไซน์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ออกแบบและคำนวนโครงสร้างบ้านโดย : วิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพ

มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ใส่ใจและพิถีพิถันในรายละเอียดและให้ความสำคัญอย่างมาก ได้ระบุตำแหน่งของการวางแปประกบกันในแถวสุดท้าย เพื่อให้การก่อสร้างได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และมีปัญหาน้อยที่สุด
   
การวางแปประกบกันในแถวสุดท้าย ที่ถูกกำหนดไว้ในการเขียนแบบขยายของแบบบ้านสำเภาโฮมดีไซน์ การดำเนินการในการก่อสร้างปฏิบัติด้วยความถูกต้อง 
มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างหลังคา ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ใส่ใจและพิถีพิถันในรายละเอียดและให้ความสำคัญอย่างมาก ในแบบโครงสร้างหลังคาโดยเฉพาะโครงหลังคาเหล็ก ทางวิศวกรของสำเภาโฮมดีไซน์ได้คำนวนโครงสร้างมาให้แข็งแรงโดยส่วนใหญ่จะใช้เหล็กประกบคู่ให้เกิดความแข็งแรง
โครงหลังคาอะเส/ขื่อ,ดั้ง,อกไก่เหล็ก ได้กำหนดใช้เหล็กประกบคู่เพื่อให้เกิดความแข็งแรง โดยมีวิศวกรเป็นผู้คำนวนโครงสร้างโครงหลังคา 
นอกเหนือจากนี้ในแบบโครงสร้างหลังคาของสำเภาโฮมดีไซน์ยังมีการกำหนดให้มีค้ำยันเหล็กให้แข็งแรงอีกด้วย โดยมีวิศวกรเป็นผู้คำนวนโครงสร้างโครงหลังคา

เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction 

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบขยายฝ้าชายคาหน้าจั่ว

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบขยายฝ้าชายคาหน้าจั่ว
เขียนแบบและออกแบบโดย :สถาปนิกสำเภาโฮมดีไซน์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ออกแบบโครงสร้างบ้านโดย : วิศวกรโยธา

มาตรฐานการเขียนแบบขยายฝ้าชายคาหน้าจั่ว ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ใส่ใจและพิถีพิถันในรายละเอียดและให้ความสำคัญอย่างมาก ได้กำหนดในรายละเอียด ไม่ว่าการระบุมุ้งลวดเพื่อใช้ดักแมลงเป็นต้น เพื่อให้การก่อสร้างได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง และมีปัญหาน้อยที่สุด            


หน้าจั่วติดมุ้งลวดดักแมลง ที่ถูกกำหนดและระบุไว้ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ ในการดำเนินการก่อสร้างก็ทำการติดตั้งให้เป็นไปตามรายละเอียดของแบบบ้าน              
หน้าจั่วติดมุ้งลวดดักแมลง ที่ถูกกำหนดและระบุไว้ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ ในการดำเนินการก่อสร้างก็ทำการติดตั้งให้เป็นไปตามรายละเอียดของแบบบ้าน   

ฝ้าชายคาที่บริเวณหน้าจั่วติดมุ้งลวดดักแมลง ที่ถูกกำหนดและระบุไว้ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ ในการดำเนินการก่อสร้างก็ทำการติดตั้งให้เป็นไปตามรายละเอียดของแบบบ้าน 
            
เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านไม้

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบบ้านไม้
เขียนแบบและออกแบบโดย :สถาปนิกสำเภาโฮมดีไซน์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
ออกแบบโครงสร้างบ้านโดย : วิศวกรโยธา
มาตรฐานการเขียนแบบโครงหลังคาไม้ในการเขียนแบบบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์ พิถีพิถันและคำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง กำหนดให้ขนาดหน้าตัดของโครงสร้างหลังคาไม้ใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหมด   
     
ขนาดหน้าตัดโครงสร้างหลังคาไม้ ในการเขียนแบบโครงสร้างหลังคาของสำเภาโฮมดีไซน์ พิถีพิถันและคำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง กำหนดให้ขนาดหน้าตัดของโครงสร้างหลังคา โดยส่วนใหญ่ดังนี้ อะเส/ขื่อไม้เนื้อแข็ง 2"x8" , ดั้งไม้เนื้อแข็ง 4"x4"หรือ 5"x5"  โดยมีวิศวกรเป็นผู้คำนวนโครงสร้างโครงหลังคา   
ขนาดหน้าตัดโครงสร้างหลังคาไม้ ในการเขียนแบบโครงสร้างหลังคาของสำเภาโฮมดีไซน์ พิถีพิถันและคำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง กำหนดให้ขนาดหน้าตัดของโครงสร้างหลังคา โดยมีวิศวกรเป็นผู้คำนวนโครงสร้างโครงหลังคาไม้ 
มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างผนังไม้ ในการเขียนแบบผนังไม้ของสำเภาโฮมดีไซน์ กำหนดให้มีโครงเคร่าฝาผนังไม้เนื้อแข็ง มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน  
มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างผนังไม้ ในการเขียนแบบผนังไม้ของสำเภาโฮมดีไซน์ กำหนดให้มีโครงเคร่าฝาผนังไม้เนื้อแข็ง มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน
มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างผนังไม้ ในการเขียนแบบผนังไม้ของสำเภาโฮมดีไซน์ กำหนดให้มีโครงเคร่าฝาผนังไม้เนื้อแข็ง มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน         
มาตรฐานการเขียนแบบโครงสร้างผนังไม้ ในการเขียนแบบผนังไม้ของสำเภาโฮมดีไซน์ กำหนดให้มีโครงเคร่าฝาผนังไม้เนื้อแข็ง มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
  
นอกเหนือจากนี้ทางสำเภาโฮมดีไซน์ ยังจัดทำแบบขยายส่วนต่างๆในการเขียนแบบบ้านไม้ไว้ในทุกๆแบบบ้านอีกด้วย 

เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบก่อสร้างมาตรฐาน

๏ ตัวอย่างการเขียนแบบก่อสร้างมาตรฐานรายละเอียดครบชุด
เขียนแบบโดย :สถาปนิกสำเภาโฮมดีไซน์ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ ตัวอย่างงานออกแบบโครงสร้าง

๏ ตัวอย่างงานออกแบบงานโครงสร้าง
โดย :วิศวกรสำเภาโฮมดีไซน์


เพื่อความมั่นใจของเจ้าของบ้านมาตรฐานการคำนวนโครงสร้างของแบบบ้านทุกหลัง
คำนวนโดยวิศวกรโยธาที่มีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การรับรองของสภาวิศวกรรม

โครงสร้างตั้งแต่ ฐานราก,เสาตอม่อ,คานคอดิน,พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป,พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก,คานค.ส.ล,เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก,เสาไม้,งานค.ส.ล,โครงสร้างหลังคา โครงสร้างของแบบบ้านทั้งหลัง คำนวนโครงสร้างทั้งหมดโดยวิศวกรของสำเภาโฮมดีไซน์อย่างพิถีพิถัน
โครงสร้างหลังคา ขนาดของหน้าตัดเหล็ก,ขนาดของหน้าตัดไม้ วิศวกรเป็นผู้คำนวนโครงสร้างและมีรายงานการคำนวนโครงสร้างฉบับจริงไว้อ้างอิงด้วย


เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ ขั้นตอนการให้บริการเขียนแบบก่อสร้าง

 การให้บริการเขียนแบบก่อสร้างบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์บริการเขียนแบบก่อสร้าง

บริการเขียนแบบก่อสร้าง
   สำหรับท่านเจ้าของบ้านที่มีแบบแปลนหรือต้องการรูปบ้านของบ้านพักอาศัย ทางสำเภาโฮมดีไซน์ สามารถให้บริการเขียนแบบก่อสร้างขึ้นมาใหม่ให้ท่านเจ้าของบ้านได้ครับ

ขั้นตอนในการเขียนแบบก่อสร้าง
  
โทรศัพท์ : 081-6029259 หรือ อีเมล์มาที่ e-mail :
sampaohomes@hotmail.com
   -เพื่อแจ้งความต้องการของเจ้าของบ้าน ว่าต้องการรูปแบบบ้านแบบไหน มีความต้องการกี่ห้องนอน กี่ห้องน้ำ รูปทรงของตัวบ้านเป็นสไตล์ไหน พร้อมกับเบอร์โทรหรือที่อยู่ ที่ทางสำเภาโฮมดีไซน์ สามารถติดต่อกลับทางเจ้าของบ้านได้ครับ
  -หลังจากนั้นตกลงราคาค่าบริการเขียนแบบก่อสร้าง โดยทางสำเภาโฮมดีไซน์ คิดราคาค่าบริการเขียนแบบก่อสร้างที่ไม่แพง พร้อมทั้งมีรายละเอียดครบถ้วนครับ

                                 วางมัดจำ 30% ของราคาค่าแบบก่อสร้าง โดยโอนเงินเข้าบัญชี
                                                      นายพรพรต อริยะนนทกุล
                      

                                               ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน)
                                                สาขา โลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่
                                         บัญชีออมทรัพย ์เลขทีบัญชี 892-205597-7

โดยยืนยันการโอนเงินมาทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์ (กรุณาระบุวันเวลาและจำนวนเงินที่โอนมาด้วย) ค่าบริการที่เหลือ70% จะจัดเก็บพร้อมส่งแบบก่อสร้างจำนวน 5 ชุด โดยพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.-EMS) ท่านเจ้าของบ้านก็สามารถไปรับแบบก่อสร้างที่ไปรษณีย์ที่ใกล้บ้านท่านได้ทันทีครับ

นำเสนอแบบร่าง หลังได้รับการวางมัดจำ 30 %
ดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง รายละเอียดของแบบก่อสร้าง
   รา
ยละเอียดของแบบก่อสร้างที่ท่านเจ้าของบ้านจะได้รับ จะมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์
         - รายละเอียดหมวดงานสถาปัตยกรรม
           แบบแปลนทุกชั้นของบ้าน รายละเอียดของแบบขยายต่างๆและรายละเอียดของวัสดุครบถ้วน อย่างละเอียด
         - รายละเอียดหมวดงานโครงสร้าง
           รายละเอียดทางโครงสร้าง รวมทั้งแบบขยายโครงสร้างของบ้านอย่างครบถ้วน
         - รายละเอียดหมวดงานสุขาภิบาล
           รายละเอียดแสดงถึงระบบประปา น้ำดี น้ำทิ้ง น้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในบ้านอย่างละเอียด
         - รายละเอียดหมวดงานไฟฟ้า
           รายละเอียดของแบบแสดงถึงระบบ lighting และ Outlet ภายในบ้านทั้งหมด อย่างละเอียดและครบถ้วน

ทีมงานของสำเภาโฮมดีไซน์ ที่คอยบริการเขียนแบบก่อสร้างให้ท่าน
  
ทีมงานของสำเภาโฮมดีไซน ที่คอยให้บริการกับท่านเจ้าของบ้าน มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
       - สถาปนิก
       -วิศวกรโยธา
       -มัณฑนากร
       -ช่างเขียนแบบ

ข้อดีของการบริการเขียนแบบก่อสร้างกับทางสำเภาโฮมดีไซน์
      
- ราคาประหยัด
       - มีรายละเอียดครบถ้วนทุกหมวดงานก่อสร้าง
       - ได้รับการพิถีพิถันและเอาใจใส่ในแบบบ้านอย่างดี กับทีมงานที่มีประสิทธิ์ภาพ
       - มีสิทธิพิเศษที่ท่านเจ้าของบ้านจะได้รับครับ


                                            
เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร

คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุดสนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแบบบ้าน

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเขียนแบบบ้านเมื่อใช้บริการกับสำเภาโฮมดีไซน์

การเปรียบเทียบราคาบริการเขียนแบบก่อสร้างบ้านของสำเภาโฮมดีไซน์กับการคิดค่าบริการเขียนแบบออกแบบกับบริษัทสถาปนิกและสถาปนิกอิสระทั่วไป

 
การใช้บริการบริษัทสถาปนิกวิศวกร
    
โดยทั่วไปจะคิดค่าบริการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง 7 ถึง 10 % และระยะเวลาการออกแบบ รวมไปถึงเขียนแบบก่อสร้างประมาณ 3-4 เดือน เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง1,600,000 บาท ยกตัวอย่าง  ค่าออกแบบและออกแบบก่อสร้าง ที่ 10 % เป็นเงิน 160,000 บาท

  ๏ 
การใช้บริการสถาปนิกวิศวกรอิสระทั่วไป
    
โดยทั่วไปจะคิดค่าบริการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง 7 ถึง 7.5 % และระยะเวลาการออกแบบ รวมไปถึงเขียน แบบก่อสร้างประมาณ 3-4 เดือน เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 1,600,000 บาท ยกตัวอย่าง ค่าออกแบบและออกแบบก่อสร้าง ที่ 7.5 % เป็นเงิน 120,000 บาท

  ๏
การใช้บริการจากช่างเขียนแบบอิสระหรือนักศึกษาทั่วไป
    
โดยทั่วไปจะคิดค่าบริการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง แบบเหมาจ่าย หรือ 4 - 7% รูปแบบความต้องการ ทางด้านดีไซน์แนวความคิดและความเหมาะสมของงานออกแบบ ประโยชน์ใช้สอยไม่สมบูรณ ์ เช่น บ้านพักอาศัย มีงบ ประมาณค่าก่อสร้าง 1,600,000 บาท ยกตัวอย่างค่าออกแบบและออกแบบก่อสร้างก่อสร้าง ที่  4% เป็นเงิน 64,000 บาท

  
การใช้บริการเขียนแบบก่อสร้าง ของ สำเภาโฮมดีไซน์    

     ซึ่งมีตัวอย่างงานออกแบบบ้านให้เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐาน ให้ท่านเจ้าของบ้านเลือกในรูปแบบหลายสไตล์ ทุกระดับระดับราคา ทั้งบ้านชั้นเดียว , บ้าน 2 ชั้น , บ้านทรงไทยประยุกต์ โดยทีมงาน สถาปนิก วิศวกร และ มัฑนากร ที่มี ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ทุกแบบก่อสร้างมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมตอบสนองสภาพเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบันและความต้องการของท่านเจ้าของบ้าน อย่างแท้จริง เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณ ก่อสร้าง x,xxx,xxx บาทค่าบริการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง เริ่มต้นที่ xx,xxx บาท เท่านั้น

เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกรคลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com
รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ ข้อดีของการใช้บริการกับเรา


ประโยชน์ของการใช้บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้างบ้านมาตราฐานกับสำเภาโฮมดีไซน์ 

รายละเอียดของแบบก่อสร้าง(ซึ่งท่านเจ้าของบ้านจะได้รับแบบก่อสร้างจำนวน 5 ชุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ในการให้บริการเขียนแบบก่อสร้างมาตราฐาน มีรายละเอียดวัสดุครบถ้วนทั้งหมดทั้ง
“หมวดงานสถาปัตยกรรม” รายละเอียดของแบบขยายต่างๆ และรายละเอียด ของวัสดุ อย่างละเอียด
“หมวดงานวิศวกรรม” ซึ่งแสดงรายละเอียดงานทางวิศวกรรมรวมรายละเอียดของงานโครงสร้างทั้งหมด
“หมวดงานสุขาภิบาล” ซึ่งแสดงถึงระบบประปา น้ำดี น้ำทิ้ง น้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้าน
“หมวดงานไฟฟ้า” แสดงถึงระบบ Lighting และ Outlet ภายในบ้านทั้งหมด

พิถีพิถันและเอาใจใส่ในแบบ(ท่านเจ้าของบ้านสามารถเลือกแบบได้ตรงตามความต้องการ)

บริการเขียนแบบก่อสร้างบ้านมาตราฐานของเรา ทุกขั้นตอนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน ประณีตในการออกแบบ จากสถาปนิกและวิศวกร เพื่อความสะดวกและประโยชน์สูงสุดแก่ท่านเจ้าของบ้านครับ

บริการออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามประโยชน์ใช้สอยและงบประมาณของเจ้าของบ้าน

ตัวอย่างงานออกแบบบ้านที่มีให้ท่านเจ้าบ้านเลือกชมมากมายของสำเภาโฮมดีไซน์ หากท่านเจ้าของบ้านต้องการปรับเปลี่ยน เพิ่ม-ลด ขนาดต่างๆของห้อง เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ภายในตัวบ้าน เพื่อความเหมาะสมตามสภาพที่ดิน ทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยค่ะ ตามปริมาณงานที่ต้องการปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อเปลี่ยน spec วัสดุตามความต้องการของท่านครับ

สิทธิพิเศษที่ท่านเจ้าของบ้านได้รับ

ตัวอย่างสัญญารับเหมาก่อสร้าง - สำหรับทำสัญญากับผู้รับเหมารวมทั้งใบรับรองของสถาปนิกและวิศวกรสำหรับยื่นขออนุญาติปลูกสร้าง

การจัดส่งแบบก่อสร้างบ้าน

บริการจัดส่งแบบก่อสร้างบ้านทั่วประเทศ จัดส่งโดยพัสดุเก็บเงินปลายทาง(พ.ก.ง. EMS) ท่านก็สามารถ
ไปรับแบบก่อสร้างบ้านที่ไปรษณีย์ ที่ใกล้บ้านท่านได้ทันที

สะดวกรวดเร็ว(ประหยัดเวลา)

หมายเหตุ

ราคาของแบบก่อสร้าง รวมค่าเซ็นต์แบบและใบรับรองวิชาชีพสำหรับออกแบบของสถาปนิกและวิศวกรแล้วครับ

๏ ใช้บริการกับมืออาชีพอย่างเราดีกว่าครับ
 บริการวิชาชีพโดยสถาปนิกที่มีใบรับรองวิชาชีพ  และวิศวกรคำนวนโครงสร้างที่มีใบรับรองวิชาชีพ
 มีผลงานและรายชื่อลูกค้าการันตี ไว้รับประกัน

เชิญแวะชมผลงานและตัวอย่างของสำเภาโฮมดีไซน์ ได้เลยครับ
“เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของท่านเจ้าของบ้านครับ”

เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ ตัวอย่างงานออกแบบบ้าน Sp1-001

แบบบ้านชั้นเดียว Sp1-001 พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 173 ตรม.
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด ราคา 3900 บาท
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด ราคา 15000 บาท

ลิขสิทธิ์ การออกแบบเป็นของ สำเภาโฮมดีไซน์   ประเภทงานสถาปัตยกรรม อันมีลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 27   ขอสงวนสิทธิ์ความคิดทางปัญญา  
สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259


แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 173 ตร.ม. ค่าก่อสร้างประมาณ xxx,xxx - x,xxx,xxx บาท (ราคาค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับรายการ spec ของวัสดุและพื้นที่ก่อสร้างในแต่ละจังหวัด)

แบบบ้านชั้นเดียวขนาดกระทัดรัด ในราคาที่ประหยัดแต่เพรียบพร้อมไปด้วยประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดดเด่นด้วยรูปทรงหลังคาที่มีเอกลักษณ์สวยงาม ป้องกันแดด ป้องกันฝน ได้ทุกทิศทาง

1.ห้องนอนใหญ่ขนาด 24 ตร.ม.
2.ห้องนอน2 ขนาด 16 ตร.ม.
3.ห้องนอน3 ขนาด 16 ตร.ม.
4.ห้องครัวขนาด 12 ตร.ม.
5.ห้องอาหาร+รับแขก ขนาด 36 ตร.ม.
6.ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดขนาด 4 ตร.ม.
7.เฉลียงทางเข้ามีหลังคาคลุมและลานซักล้าง
8.จอดรถ 1 คัน

เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร

คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด ราคา 3900 บาท
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด ราคา 15000 บาท


สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อสร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ ตัวอย่างงานออกแบบบ้าน Sp1-002

แบบบ้านชั้นเดียว Sp1-002 พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 130 ตรม.
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด ราคา 3900 บาท
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด ราคา 15000 บาท

ลิขสิทธิ์ การออกแบบเป็นของ สำเภาโฮมดีไซน์   ประเภทงานสถาปัตยกรรม อันมีลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 27   ขอสงวนสิทธิ์ความคิดทางปัญญา  
สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259


แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมพื้นที่จอดรถ พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 130 ตร.ม. ค่าก่อสร้างประมาณ xxx,xxx - x,xxx,xxx บาท (ราคาค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับรายการ spec ของวัสดุและพื้นที่ก่อสรางในแต่ละจังหวัด)

รายละเอียดแบบบ้าน
1.ห้องนอน1ขนาด 20 ตร.ม.
2.ห้องนอน2 ขนาด 20 ตร.ม.
3.ห้องนอน3 ขนาด 9 ตร.ม.
4.ห้องครัวขนาด 6 ตร.ม.
5.ห้องรับแขก ขนาด 21 ตร.ม.
6.ห้องอาหาร+พักผ่อนขนาด 18 ตร.ม.
7.ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดขนาด
8.เฉลียงมีหลังคาคลุมและลานซักล้าง

เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด ราคา 3900 บาท
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด ราคา 15000 บาท

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ ตัวอย่างงานออกแบบบ้าน Sp1-003

แบบบ้านชั้นเดียว Sp1-003 พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 132 ตรม.
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด ราคา 3900 บาท
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด ราคา 15000 บาท

ลิขสิทธิ์ การออกแบบเป็นของ สำเภาโฮมดีไซน์   ประเภทงานสถาปัตยกรรม อันมีลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 27   ขอสงวนสิทธิ์ความคิดทางปัญญา  
สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
 แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 132 ตร.ม. ค่าก่อสร้างประมาณ xxx,xxx - x,xxx,xxx บาท (ราคาค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับรายการ spec ของวัสดุและพื้นที่ก่อสรางในแต่ละจังหวัด)

แบบบ้านชั้นเดียวขนาดกระทัดรัด ในราคาที่ประหยัดแต่เพรียบพร้อมไปด้วยประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีส่วนรับแขกเชื่อมต่อกับทุกส่วนของอาคาร โดดเด่นด้วยรูปทรงหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

1.ห้องนอน1 พร้อมห้องน้ำในตัวขนาด 18.5 ตร.ม.
2.ห้องนอน2 ขนาด 12.25 ตร.ม.
3.ห้องนอน3 ขนาด 12.25 ตร.ม.
4.ห้องครัวขนาด 9 ตร.ม.
5.ห้องอาหาร+รับแขก ขนาด 26.25 ตร.ม.
6.ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดจำนวน 2 ห้อง
7.เฉลียงทางเข้ามีหลังคาคลุมและลานซักล้าง
8.จอดรถ 1 คัน

เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด ราคา 3900 บาท
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด ราคา 15000 บาท

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction

๏ ตัวอย่างงานออกแบบบ้าน Sp1-004

แบบบ้านชั้นเดียวทรงไทยประยุกต์ Sp1-004 พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 156 ตรม.
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด ราคา 3900 บาท
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด ราคา 15000 บาท

ลิขสิทธิ์ การออกแบบเป็นของ สำเภาโฮมดีไซน์   ประเภทงานสถาปัตยกรรม อันมีลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 2537 มาตรา 27   ขอสงวนสิทธิ์ความคิดทางปัญญา  
สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259


แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถ 1 คัน พื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 156 ตร.ม. ค่าก่อสร้างประมาณ x,xxx,xxx บาท (ราคาค่าก่อสร้างขึ้นอยู่กับรายการ spec ของวัสดุและพื้นที่ก่อสรางในแต่ละจังหวัด)

แบบบ้านชั้นเดียวที่โดดเด่นในการจัดรูปทรงตัวอาคารที่คงเอกลักษณ์ แสดงถึงความเป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ สอดคล้องและกลมกลืนกับธรรมชาติ อีกทั้งรูปแบบของหลังคาทรงจั่วผสมปั้นหยา มีการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม ขนาดกระทัดรัด ในราคาที่ประหยัดแต่เพรียบพร้อมไปด้วยประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.ห้องนอน1 พร้อมห้องน้ำในตัวขนาด 20 ตร.ม.
2.ห้องนอน2 ขนาด 16 ตร.ม.
3.ห้องนอน3 ขนาด 16 ตร.ม.
4.ห้องครัวแยกเป็นสัดส่วน
5.ห้องอาหารขนาด 10.5 ตร.ม.
6.ห้องรับแขก+พักผ่อนที่โอ่โถงขนาด 36 ตร.ม.
7.ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุด
8.เฉลียงทางเข้ามีหลังคาคลุมและลานซักล้าง
9.จอดรถ 1 คัน

เขียนแบบและออกแบบโดย: สถาปนิก
คำนวณโครงสร้างโดย:วิศกร
คลิ๊กสั่งซื้อเฉพาะแบบร่าง 2 ชุด ราคา 3900 บาท
คลื๊กสั่งซื้อแบบบ้านพร้อมรายละเอียดครบชุด ราคา 15000 บาท

สนใจในรายละเอียดติดต่อ : คุณ พรพรต อริยะนนทกุล (สถาปนิก สำเภาโฮมดีไซน์) 081-6029259
Email: sampaohomes@hotmail.com

รับเขียนแบบบ้าน :แบบ,แบบบ้าน,แบบบ้านชั้นเดียว,แบบบ้านสองชั้น,แบบบ้าน2ชั้น,แบบบ้านสาม ชั้น,แบบบ้าน3ชั้น,แบบบ้านทรงไทย,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์,แบบบ้านสำเร็จรูป, แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์สองชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์2ชั้น,แบบบ้านทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว,แบบบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูง,แบบบ้านใต้ถุนสูง,แบบบ้านไทยประยุกต์ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้,แบบบ้านไม้ยกพื้นสูง,แบบบ้านไม้ใต้ถุนสูง,แบบบ้านไม้สองชั้น,แบบบ้านไม้2ชั้นใต้ถุนสูง,แบบบ้านต้นทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท,รับเหมาก่อสร้าง,ตกแต่งภายใน,เขียนแบบ,ออกแบบบ้าน,รับ เขียนแบบบ้าน,แบบบ้านประหยัดพลังงาน,บ้าน,บ้านชั้น เดียว,บ้านสองชั้น,บ้าน 2 ชั้น,บ้านทรงไทย,บ้านทรงไทยประยุกต์,สถาปนิก,วิศวกร,จัดสวน,ดีไซด์บ้านพัก อาศัย2ชั้น,แบบบ้านชั้นเดียวยกสูง,แบบบ้านต้นทุนต่ำ,บ้านและ สวน,สถาปัตยกรรม,อาคาร,อาคารพานิชย์,ตึกแถว,ทาวน์เฮาสน์,วัสดุก่อสร้าง,ก่อ สร้าง,อสังหาริมทรัพย์,home,house,design,architecture,construction